فهرست بستن

منظومه زیستن

در ترانه بودن

تلاطم كلام عشق

رمز زیستن است


آنچنانکه ترنم باران

آرامبخش خاطر خاک

و

جوانه ها را شو ق به رویش

در پرواز خیال کودکی بازیگوش

رقص بادکنکها

فرشته ، بخت است

و من

در این زیستن ،

پرواز خیال را

همزاد خویش ساخته ام

که شاید گشایشی

در پس این سختی

کلامم ،

پنجه نرمی بر تار حقیقت است

و آوازم ،

صدای ناهنجار تارهای گسیخته

در

پریشانی زمان .