فهرست بستن

تحریم انتخابات نمایشی ، رمز بلوغ سیاسی مردم

مجید مشیدی

تحریم انتخابات نمایشی ، رمز بلوغ سیاسی مردم

جامعه ما در چند هفته آینده در فضای خاصی برای انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید بسر خواهد برد. این فضا که بعضی از ابعاد آن هم اکنون آشکار شده است، نشان از بالندگی و بلوغ جامعه دارد که می باید به آن توجه کرد. عدم مشارکت سیاسی خودجوش مردم پس از یک دوره سرخوردگی از اصلاح طلبان در این دوره مشهود است.

توجه مردم در دو دوره ریاست جمهوری خاتمی به ابعاد تخریب زیر بنای اقتصادی و عدم افزایش تولید ملی انکارناپذیر است.فرهنگ عدم اعتماد به نظام اسلامی در سراسر جامعه، در شهر و روستا به چشم می خورد.

آنچه دقت ما را در بیست و شش سال پس از قیام و انتخابات ریاست جمهوری به خود جلب می کند، آسیب شناسی مسائلی است که جامعه ما با آن مواجه است، سردمداران رژیم تلاش دارند که با تبیین آنها زمینه را برای ” شناخت”، “سیاست گذاری” و” برنامه ریزی های توسعه” اجتماعی و سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی فراهم بیاورند و در نهایت اهداف سرمایه داری را به ثمر رسانند. آنگونه که ملت ما گواهی می دهد، خواستار آزادی، برقراری دمکراسی ، تحول اساسی و دگرگونی پایه ای نه رو بنائی در ایران هست یعنی مجموعه مطالبات خلق های ایران ، سرنگونی جمهوری اسلامی را در بر دارد..

از آنجا که قوه مجریه هر کشور ” جلوه عینی” نظام است، شناسائی ناهنجاری ها و مشکلات دورنی جامعه و بافت تدابیر لازم برای رفع آنها به عهده این قوه است.در نظام حاکم بر ایران به رغم وجود قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه تحت نظر ولایت فقیه نظام، تاثیر گذاری رهبر بر جامعه در زمینه ” تحقق” اهدافش، قابل انکار نیست. بنابراین یکایک دولتمردان و کارشناسان قوه مجریه مانند دیگر مسئولان رژیم، پاسخگو در برابر رهبر هستند نه در مقابل مردم!

نبود حاکمیت قانون و فقدان شفافیت در ایران، اقتصاد را تضعیف کرده و فراینده های
مشارکتی را تحت تاثیر قرارداده است.طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه نتیجه هشت سال ریاست جمهوری خاتمی، چشم اندار شاخص های اقتصادی در سال 1385به شرح زیر است:
1- متوسط رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت بازار 4% منفی خواهد بود.
2- جمعیت کشور با متوسط نرخ رشد سالیانه 5/1 درصد به 70 میلیون نفر خواهد رسید.
3- عرصه نیروی کار از 8/16 میلیون به 4/25 میلیون نفر خواهد رسید.
4- نسبت بیکاری به نیروی کار از 12 در صد به 5/24 در صد خواهد رسید که میانگین رشد سالیانه آن 5/16در صد می شود.
5- متوسط سالیانه بهره وری کار با رشد منفی 8/3 درصد از 12/1 به 79/0 در صد خواهد رسید.
6- نرخ تورم از 5/22 درصد به 5/38 درصد خواهد رسید.
7- سرمایه گذاری بخش خصوصی سالیانه 8 درصد کمتر خواهد شد.
8- سرمایه گذاری بخش دولتی 15 درصد کمتر خواهد شد.
9- مشکلات محیط اقتصادی، ساختار حقوقی و مقرراتی در سال 1385بازدارنده است.

با کمی دقت به بخشی از گزارش فوق ، متوجه می شویم که خیانت مسئولان نظام اسلامی نه تنها نسل امروز را نشانه گرفته است بلکه آیندگان هم از آن بی نصیب نخواهند ماند.

خلق های ایران نیک می دانند هیچ تغییر مخصوصی در روند زندگی ایشان تحت مدیریت نظام اسلامی برای آنان متصور نیست.انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه امسال مانند دوره های قبل خیمه شب بازی بیش نیست. نظامی که سیاست های خود را مطابق برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تنظیم می کند به هیچ وجه نمی تواند در راستای توسعه ایران در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در یک روند تاریخی قدم بر دارد.

به باور نگارنده در مدت بیست و شش سال مردم انواع ترفند های نظام اسلامی را تجربه کردند و بیش از همه دوم خرداد 1376 ره آورد نوینی برای ایشان بود که در چارچوب این نظام به هیچ وجه امکان رفرم وجود ندارد و این رژیم در تمامیت مانع جدی در روند توسعه و پیشرفت ایران است و در نهایت باید سرنگون شود تا مردم بتوانند به دمکراسی دست یابند.

ملت نبایست مجاب فضای ارعاب رژیم در آستانه انتخابات شوند و فشارهایی که رژیم برای مشارکت مردم ایجاد می کند را جدی بگیرند و تهدید رژیم به خصوص وزیر اطلاعاتش که اعلام کرده است: ” عدم شرکت و تحریم انتخابات، برانداز نظام تلقی می شود !” آنان را نزد افکار جهانی بیش از بیش رسوا کرده است. مردم باید بدانند که رژیم به حضور و مشارکت آنان نیاز دارد تا به اربابان خود بگویند که هنوز پایگاه طبقاتی در بین خلق های ستمدیده ایران دارند. پس تحریم فعال انتخابات از طرف مردم در شرایط فعلی و فشار از پائین به رژیم اسلامی، جامعه را آبستن حوادث غیر قابل پیش بینی خواهد کرد که این حوادث ، اعتصابات کارگری در سطح وسیعی در پی خواهد داشت و روند سرنگونی را تسریع خواهد کرد. در انتها باید بگویم فقدان یک اپوزیسیون دمکرات باعث طولانی شدن عمر رژیم اسلامی است.

زمان آن فرا رسیده که جریان های چپ و دمکرات به عنوان نیروی جانشین خود را سامان دهند تا با این سازماندهی جدید بتوانند در راستای سرنگونی رژیم اسلامی وارد عمل شوند!

خرداد 1384