فهرست بستن

نامه سرگشاده به رئیس پارلمان بلژیک

نامه سرگشاده به رئیس پارلمان بلژیک
بنا به گزارشات دریافتی، وزارت خارجه بلژیک لایحه ای تصویب و برای رسمیت دادن و قانونی کردن آن، لایحه را به پارلمان بلژیک تقدیم کرده تا امروز رأی گیری شود.
چند نکته لازم به تأکید است:
1- ماهیت جمهوری اسلامی تغییر ناپذیر است، و هرگز توانایی ادامه حیات در جوامع متمدن را ندارد.
2- اروپا و جهان متمول غرب، بارها همچون صیدی به دام تعهد به تغییر رفتار از سوی جمهوری اسلامی، افتاده و برای جمهوری اسلامی زمان خریده اند تا به گسترش برنامه هسته ای و نفوذ در منطقه ادامه دهد.
3- تاریخ شهادت می دهد که غرب بارها از نظام های فاسد در ایران حمایت کرده، اما دیری نپاییده که با تغییر 180 درجه ای به خواست مردم برای واژگونی نظام سلطنتی تن داده اند. هرگونه حمایت از جمهوری اسلامی، به هر شکل و در هر مداری، سرانجامی بجز بی آبرویی برای حامیان نظام قتل و فساد نخواهد داشت.
4- نمایندگان مردم بلژیک در پارلمان، نه تنها نمایندگان گرایش های سیاسی مردمشان هستند، بلکه اخلاق و منش اجتماعی و قانونمداری مردم بلژیک را هم نمایندگی می کنند. بدون شک، رأی مثبت به این لایحه، و همبستر شدن با جمهوری اسلامی با واکنش تند و منفی مردم بلژیک روبرو خواهد شد.
5- ما امضا کنندگان زیر، پیشنهاد و مفاد این لایحه را شدیدا محکوم کرده، و از پارلمان بلژیک می خواهیم که به این معامله ننگین ورود نکنند.
دکتر علی بهروز (پژوهشگر)، سعید اطلس (مدیر ارشد انرژی)، بهرام رحمانی (فعال سیاسی)، محمد هُشی (حقوقدان)، مجید مشیدی (فعال سیاسی و حقوق بشر)، بیژن نیابتی (فعال سیاسی)، فریبا راد (فعال حقوق بشر)…… امضا ها ادامه خواهد داشت
23 تیر 1401
14 ژوئیه 2022