در تهاجم وحشیانه نیروهای نظامی عراق که تحت امر نظام ولایت فقیه است، بامداد روز یکشنبه به کمپ اشراف صورت گرفت (تا به این لحظه) طبق گفته سخنگوی سازمان مجاهدین، شاهین قبادی، ٥١ پناهنده بی دفاع مستقر در قرارگاه اشرف کشته شده اند. سپاه پاسداران حکومت اسلامی آمار کشته شدگان را ٧٠ نفر تخمین زده است. آمران و عاملان حمله را می بایست در دولت مزدور مالکی در عراق جستجو کرد؛ دولتی که نه تنها به پایه ای ترین حقوق پناهندگان بی دفاع در کمپ اشراف بی توجه ای نموده، بلکه بر سر این پناهندگان بی دفاع نیز خمپاره می ریزد. و این اولین بار نیست که دولت مالکی به دستور حکومت اسلامی حاکم بر ایران به قتل عام افراد بی دفاع در کمپ اشراف اقدام می نماید.

کانون دمکراتیک پناهندگان، حمله موشکی به پناهندگان بی دفاع در کمپ اشراف را شدیدا محکوم نموده و از جوامع بین المللی خواستار آن است که در اسرع وقت این جنایت دولت مالکی تحت امر جمهوری اسلامی را محکوم کرده و اقدامات لازم را جهت انتقال پناهندگان باز مانده در کمپ اشراف و لیبرتی را به یک کشور امن اتخاذ و عملی کنند. جان پناهندگان بازمانده از این حمله موشکی و کشتار در خطر است؛ چرا که این پنجمین بار است که دولت مزدور مالکی دست به کشتار پناهندگان بی دفاع می زند.

هیات اجرایی کانون دمکراتیک پناهندگان
١٠ شهریور ١٣٩٢
١. سپتامبر ٢٠١٣